Společnost PRO.MED.CS Praha a.s. si Vás dovoluje pozvat k absolvování online kurzu

Cholestáza update

Odborný kurz Cholestáza update 2020 představuje novinky, události a změny, které posunuly vnímání cholestatických onemocnění do nové roviny. Mimo nové poznatky poskytuje odborný kurz úvod do problematiky včetně základních pojmů, definic, klinických dat a kazuistik příkladových pacientů. Odborná sdělení přednesou významné osobnosti České hepatologické společnosti.

ODBORNÝ KURZ CHOLESTÁZA UPDATE    •    ODBORNÝ KURZ CHOLESTÁZA UPDATE    •    ODBORNÝ KURZ CHOLESTÁZA UPDATE    •    ODBORNÝ KURZ CHOLESTÁZA UPDATE    •    ODBORNÝ KURZ CHOLESTÁZA UPDATE    •    ODBORNÝ KURZ CHOLESTÁZA UPDATE    •    ODBORNÝ KURZ CHOLESTÁZA UPDATE    •    ODBORNÝ KURZ CHOLESTÁZA UPDATE    •    ODBORNÝ KURZ CHOLESTÁZA UPDATE    •    ODBORNÝ KURZ CHOLESTÁZA UPDATE    •    ODBORNÝ KURZ CHOLESTÁZA UPDATE    •    ODBORNÝ KURZ CHOLESTÁZA UPDATE    •    ODBORNÝ KURZ CHOLESTÁZA UPDATE    •    ODBORNÝ KURZ CHOLESTÁZA UPDATE    •    ODBORNÝ KURZ CHOLESTÁZA UPDATE    •    ODBORNÝ KURZ CHOLESTÁZA UPDATE    •    ODBORNÝ KURZ CHOLESTÁZA UPDATE    •    ODBORNÝ KURZ CHOLESTÁZA UPDATE    •    ODBORNÝ KURZ CHOLESTÁZA UPDATE    •    ODBORNÝ KURZ CHOLESTÁZA UPDATE    •    ODBORNÝ KURZ CHOLESTÁZA UPDATE    •    ODBORNÝ KURZ CHOLESTÁZA UPDATE    •    ODBORNÝ KURZ CHOLESTÁZA UPDATE    •    
ODBORNÝ KURZ CHOLESTÁZA UPDATE    •    ODBORNÝ KURZ CHOLESTÁZA UPDATE    •    ODBORNÝ KURZ CHOLESTÁZA UPDATE    •    ODBORNÝ KURZ CHOLESTÁZA UPDATE    •    ODBORNÝ KURZ CHOLESTÁZA UPDATE    •    ODBORNÝ KURZ CHOLESTÁZA UPDATE    •    ODBORNÝ KURZ CHOLESTÁZA UPDATE    •    ODBORNÝ KURZ CHOLESTÁZA UPDATE    •    ODBORNÝ KURZ CHOLESTÁZA UPDATE    •    ODBORNÝ KURZ CHOLESTÁZA UPDATE    •    ODBORNÝ KURZ CHOLESTÁZA UPDATE    •    ODBORNÝ KURZ CHOLESTÁZA UPDATE    •    ODBORNÝ KURZ CHOLESTÁZA UPDATE    •    ODBORNÝ KURZ CHOLESTÁZA UPDATE    •    ODBORNÝ KURZ CHOLESTÁZA UPDATE    •    ODBORNÝ KURZ CHOLESTÁZA UPDATE    •    ODBORNÝ KURZ CHOLESTÁZA UPDATE    •    ODBORNÝ KURZ CHOLESTÁZA UPDATE    •    ODBORNÝ KURZ CHOLESTÁZA UPDATE    •    ODBORNÝ KURZ CHOLESTÁZA UPDATE    •    ODBORNÝ KURZ CHOLESTÁZA UPDATE    •    ODBORNÝ KURZ CHOLESTÁZA UPDATE    •    ODBORNÝ KURZ CHOLESTÁZA UPDATE    •    

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

Soubor odborných sdělení s názvem „Cholestáza update“ představuje novinky, události a změny, které posunuly vnímání cholestatických onemocnění do nové roviny. Mimo nové poznatky poskytuje soubor odborných sdělení obecnější témata jako – úvod do problematiky včetně základních pojmů, definic, klinických dat a kazuistik příkladových pacientů. Cholestatická onemocnění mohou postihnout věkově i sociálně rozdílné vrstvy populace a bez včasné diagnostiky a léčby mohou vést k transplantaci jater nebo dokonce 

úmrtí pacienta. Seznámení a osvojení dané problematiku může přispět k včasné diagnostice a úspěšné léčbě cholestázy. Celý soubor odborných sdělení nabízí aktuální přehled tématiky, která nebyla v posledních letech, takto komplexně zpracována. Jednotlivých odborných sdělení se ujaly významné osobnosti České hepatologické společnosti.

Vyberte si přednášku

ZHLÉDNUTO

ZHLÉDNUTO

ZHLÉDNUTO

ZHLÉDNUTO

ZHLÉDNUTO

ZHLÉDNUTO

ZHLÉDNUTO

ZHLÉDNUTO

ZHLÉDNUTO

ZHLÉDNUTO

ZHLÉDNUTO

ZHLÉDNUTO

ZHLÉDNUTO

ZHLÉDNUTO

ZHLÉDNUTO

ZHLÉDNUTO

  1. prof. MUDr. Libor Vítek, PhD, MBA: Cholestáza – úvod do tématiky
  2. prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc.: Autoimunitní cholestatická onemocnění jater
  3. prof. MUDr. Petr Husa, CSc.: Cholestáza u virových hepatitid
  4. MUDr. Libuše Husová, Ph.D.: Cholestáza způsobená preparáty s anabolickým účinkem
  1. MUDr. Klára Chmelová, Ph.D.: Cholestáza u DILI
  2. MUDr. Václav Hejda: Cholestáza u NAFLD
  3. prof. MUDr. Libor Vítek, PhD, MBA: Intrahepatální cholestáza těhotných
  4. MUDr. Štěpán Šembera: Portální hypertenze a cholestáza

1.

Prof. MUDr. Libor Vítek, PhD, MBA: Cholestáza – úvod do tématiky

Pro spuštění záznamu klikněte na šipku uprostřed videa. Snímky si můžete prohlížet nezávisle na přehrávání. Kliknutím na snímek jej zvětšíte.

Hlášení nežádoucích účinků - nežádoucí účinky můžete hlásit přímo Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Podrobnosti o hlášení najdete na: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

V případě hlášení podezření na nežádoucí účinky a další informace ohledně bezpečnosti týkající se léčivých přípravků společnosti PRO.MED.CS Praha a.s. nás můžete také kontaktovat zde.

Pro zajištění co nejlepší funkčnosti webových stránek a pro analýzu návštěvnosti používáme cookies. Jejich nastavení si můžete změnit v cookie panelu, který se zobrazí po kliknutí na tlačítko vlevo dole.

Podmínky používání a ochrana osobních údajů
SPC přípravku UROSAN, SPC přípravku UROSAN FORTE.